Ležaj za otpuštanje kvačila

  • Automobilski ležaj za otpuštanje kvačila

    Automobilski ležaj za otpuštanje kvačila

    Ležaj za otpuštanje kvačila Uvod: Ležaj za otpuštanje kvačila je ugrađen između kvačila i mjenjača.Sjedalo otklopnog ležaja je labavo obloženo na cijevnom produžetku poklopca ležaja prve osovine mjenjača.Kroz povratnu oprugu, rame ležaja za otpuštanje je uvijek naspram viljuške za otpuštanje i povlači se u konačni položaj, održavajući razmak od oko 3 ~ 4 mm sa krajem poluge za otpuštanje (prstom za otpuštanje).Artikal br. 310000225...
  • Automobilski ležaj kvačila 3100002255

    Automobilski ležaj kvačila 3100002255

    Ležaj za otpuštanje kvačila Uvod: Ležaj za otpuštanje kvačila je ugrađen između kvačila i mjenjača.Sjedalo otklopnog ležaja je labavo obloženo na cijevnom produžetku poklopca ležaja prve osovine mjenjača.Kroz povratnu oprugu, rame ležaja za otpuštanje je uvijek naspram viljuške za otpuštanje i povlači se u konačni položaj, održavajući razmak od oko 3 ~ 4 mm sa krajem poluge za otpuštanje (prstom za otpuštanje).Uslovi rada Re...